پیش بارگذار اجومال

دوره ها و کارگاه ها

دوره ها و کارگاه ها

متوسط

کارگاه جامع طرحواره درمانی

درباره این دوره : دوره آموزشی کارگاه طرحواره درمانی (مقدماتی …

3,500,000 تومان

متوسط

دوره جامع تربیت درمان‌گران جنسی (Sex Therapist)

امروزه، یکی از مهم‌ترین نیازهای موجود در روابط انسانی، فراگیری …

4,500,000 تومان

رایگان
متوسط

کارگاه خودآگاهی

یکی از مهم ترین عواملی که به انسان کمک می …

رایگان
رایگان
متوسط

کارگاه بهداشت دوران بلوغ برای والدین

والدین در دوران بلوغ فرزند خود چه وظایفی دارند؟ آیا …

رایگان
رایگان
متوسط

کارگاه بیماری های زنان و مامایی

اهمیت سلامت زنان بسیاری از تهدیدات اصلی برای سلامت زنان …

رایگان
رایگان
همه سطح‌ها

کارگاه مشاوره قبل و حین ازدواج

مشاوره قبل از ازدواج بر کیفیت زندگی مشترک تاثیر گذار …

رایگان
رایگان
متوسط

بهبود آستانه تحمل در ماه رمضان

دوره بهبود آستانه تحمل در ماه رمضان این دوره برگزار …

رایگان
ویژه
رایگان
متوسط

تغذیه سالم در ماه رمضان

این دوره برگزار شده است   تغذیه سالم در ماه …

رایگان