پیش بارگذار اجومال

دوره ها

ما ۲۰ دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

کارگاه خودآگاهی

متوسط

یکی از مهم ترین عواملی که به انسان کمک می …

رایگان

کارگاه بهداشت دوران بلوغ برای والدین

متوسط

والدین در دوران بلوغ فرزند خود چه وظایفی دارند؟ آیا …

رایگان

کارگاه بیماری های زنان و مامایی

متوسط

اهمیت سلامت زنان بسیاری از تهدیدات اصلی برای سلامت زنان …

رایگان

کارگاه مشاوره قبل و حین ازدواج

همه سطح‌ها

مشاوره قبل از ازدواج بر کیفیت زندگی مشترک تاثیر گذار …

رایگان

آموزش بالا بردن سلامت روان در ماه رمضان

متوسط

این دوره برگزار شده است   در بخش های زیر …

رایگان

راهکار های کنترل پرخاشگری ناشی از گرسنگی در ماه رمضان

متوسط

این دوره برگزار شده است در شب‌هایی که خانواده‌ها برای …

رایگان

بهبود آستانه تحمل در ماه رمضان

متوسط

دوره بهبود آستانه تحمل در ماه رمضان این دوره برگزار …

ویژه
رایگان

تغذیه سالم در ماه رمضان

متوسط

این دوره برگزار شده است   تغذیه سالم در ماه …