پیش بارگذار اجومال

دوره ها

ما ۲۱ دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره جامع تربیت درمان‌گران جنسی (Sex Therapist)

متوسط

امروزه، یکی از مهم‌ترین نیازهای موجود در روابط انسانی، فراگیری …

رایگان

کارگاه خودآگاهی

متوسط

یکی از مهم ترین عواملی که به انسان کمک می …

رایگان

کارگاه بهداشت دوران بلوغ برای والدین

متوسط

والدین در دوران بلوغ فرزند خود چه وظایفی دارند؟ آیا …

رایگان

کارگاه بیماری های زنان و مامایی

متوسط

اهمیت سلامت زنان بسیاری از تهدیدات اصلی برای سلامت زنان …

رایگان

کارگاه مشاوره قبل و حین ازدواج

همه سطح‌ها

مشاوره قبل از ازدواج بر کیفیت زندگی مشترک تاثیر گذار …

رایگان

آموزش بالا بردن سلامت روان در ماه رمضان

متوسط

این دوره برگزار شده است   در بخش های زیر …

رایگان

راهکار های کنترل پرخاشگری ناشی از گرسنگی در ماه رمضان

متوسط

این دوره برگزار شده است در شب‌هایی که خانواده‌ها برای …

رایگان

بهبود آستانه تحمل در ماه رمضان

متوسط

دوره بهبود آستانه تحمل در ماه رمضان این دوره برگزار …