پیش بارگذار اجومال

برگزاری کارگاه راهکارهای پیشگیری از ایدز

دسته بندی :
برگزار شده

تماس بگیرید

ثبت نام :

این کارگاه تخصصی با هدف تربیت مدرسان سلامت در مدارس منطقه 15 با همکاری آموزش و پرورش منطقه 15 و با تدریس دکتر مصطفی راستینه برگزار شد .

مدرس :

رزومه مدرس :