پیش بارگذار اجومال

به خدای ناشناخته

نویسنده :

جان اشتاین بک

مترجم :

محمد معینی
رایگان

رایگان

توضیحات کوتاه :

 این رمان شاعرانه طریقه ای جدید برای زیستن در این جا ابراز می دارد. رابرت دموت به خدای ناشناخته یکی از نخستین رمان های اشتاین بک است که در آن با قدرت قلمی فوق العاده به بیان رابطه آدمی با طبیعت و سرنوشت می پردازد. جوزف وین به رغم عدم تمایل پدر اما با دعای خیر وی مزرعه خانوادگی در ورمونت را ترک و برای عملی کردن آرزوی خویش در ایجاد مزرعه ای بزرگ و حاصلخیز عازم غرب می شود. جوزف که در منطقه ای روستایی در دره کالیفرنیا اقامت کرده باور دارد درخت بلوط بزرگی که بر خانه او سایه افکنده در حقیقت تجسم روح پدر است. جوزف برادران خود را نیز به این محل دعوت می کند و آنها نیز با خانواده هایشان به او می پیوندند و به این ترتیب مزرعه عظمت بیشتری می یابد. سپس یکی از برادران که از کفر جوزف بیمناک شده درخت را می خشکاند و…​

باکس دانلود :

نام کتاب

به خدای ناشناخته

دانلود کنید