پیش بارگذار اجومال

ترس از تاریکی

نویسنده :

سیدنی شلدون

مترجم :

میترا میرشکار
رایگان

رایگان

توضیحات کوتاه :

زنی در خیابان  شهر “برلین” ناپدید می شود، در “پاریس” مردی از برج ایفل به پایین پرت می شود، در “دنور” هواپیمایی کوچک دچار گردباد شده و سقوط می کنددر “منهتن”، زیر پل جسدی روی شنهای رودخانه افتاده استدر ابتدا به نظر می رسد تمامی این حوادث تصادفی اند، اما پلیس به زودی متوجه می شود که این چهار تن از قربانیان گروهی بین المللی هستند.  در این بین “کلی هریس” و “دایان استیونز”، بیوه جوان دو تن از قربانیان در “نیویورک” با هم آشنا می شوند.
علیرغم بدبینی اولیه ای که به هم پیدا می کنند با پیشرفت داستان دوستی بین آنها نیز شدت می گیرد.
این دو خود را آماج حملات مرگبار و پی در پی می بینند و غرق در وحشت و ابهام می شوند؛ اما سرانجام با یکدیگر متحد شده و با استفاده از هوش و نبوغ خود از دست مهاجمین و حملات آنها می گریزند. ولی فرار تا کی؟ چه کسی در پی آنها بود؟ و چرا آنها اینچنین تحت تعقیب بودند؟ آیا همه اینها به خاطر این بود که دایان استیونز، در دادگاه عالی جنایی “منهتن”  علیه یک شرور و جانی شهادت داده بود یا که این حملات با راز مرگ شوهرهای آنها در ارتباط بود؟ آنها در معرض توطئه شومی قرار داشتند که همچون تیغ برنده و همچون رگ گردن به آنها نزدیک بود.

باکس دانلود :

نام کتاب

ترس از تاریکی

دانلود کنید