پیش بارگذار اجومال

دوره حفاظت شخصی

1,100,000 تومان

ثبت نام :

اطلاعات فردی(Required)
نمونه : 09366000000
قیمت:
مؤسسه ورزشکاران گمنام با همکاری سبک مولتی کامبت فدراسیون ورزش های رزمی، معاونت آموزش بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و دیگر ارگان های مرتبط در نظر دارد در راستای اهداف پیشگیرانه خود با کمک ارگانهای مرتبط رسمی و قانونی در داخل کشور برای هموطنان عزیز نهمین دوره حفاظت شخصی را با هدف تامین امنیت خانواده و کمک به آرامش آنها برگزار نماید.
این دوره استثنایی به مدت 16 ساعت با موارد آموزشی ذکر شده توسط اساتید درجه یک کشور در مباحث زیر، طی 2 روز برگزار می گردد.
1-مهارت های تدافعی در مقابل انواع سلاح مهاجمین
2-راه های دستیابی به جامعه ای سالم با آموزش نظم عمومی
3-همیاری و همکاری با نیروهای درگیر در تأمین امنیت جامعه همانند پلیس و …
4-مدیریت در نزاع های خیابانی و مدیریت بر افکار
5-مدیریت استرس و کنترل خشم
6-مهارت در کمک های اولیه
7-مدیریت دفاع شخصی
16
مقدماتی
عموم مردم

مدرس :

استاد مصطفی راستینه

رزومه مدرس :

رئیس و بنیان گذار سبک رزمی مولتی کامبت WMCO
تنها مدرس انجمن محافظان شخصی بین المللی در ایران IBA
بنیان گذار سیستم دفاع شخصی IDMC
اولین مربی و تنها سبک استاندارد ایران و دارای گواهینامه بین المللی از کانادا ICS