پیش بارگذار اجومال

رو نوشت بدون اصل

نویسنده :

نادر ابراهیمی

مترجم :

رایگان

رایگان

توضیحات کوتاه :

مجموعه داستانی رونوشت بدون اصل شامل هفت داستان کوتاه از نادر ابراهیمی است. داستانهایی که سوژه ی اصلی آن ها سرگشتگی انسانها در است و در هرکدام از آنها به شکلی این انسان را به هر راهی در جستجوی کورسوی امیدی برای رستگاری میکشاند.​

باکس دانلود :

نام کتاب

رو نوشت بدون اصل

دانلود کنید