پیش بارگذار اجومال

سال مرگ ریکاردوریش

نویسنده :

ژوزه ساراماگو

مترجم :

عباس پژمان
رایگان

رایگان

توضیحات کوتاه :

اگر به من بگویند احمقانه است که آدم از کسی اینطور صحبت کند که هرگز وجود نداشته است، جواب می دهم که من هیچ دلیلی ندارم که لیسبون هم هیچوقت وجود داشته است یا خودم که این را می نویسم، وجود داشته باشم، یا فرقی نمی کند، هر کس دیگری، هر جای دیگری​…

باکس دانلود :

نام کتاب

سال مرگ ریکاردوریش

دانلود کنید