پیش بارگذار اجومال

سفر به دیگر سو

نویسنده :

کارلوس کاستاندا

مترجم :

دل آرا قهرمان
رایگان

رایگان

توضیحات کوتاه :

در این لحظه دون خوان قصه اش را نا تمام گذاشت و مرا نگاه کرد .
این توقف که دقیقا حساب شده بود به نظرم ناجوانمردانه آمد ولی به بازی او تسلیم شدم . من این داستان را شنیده بودم ، درباره ی یهودیان آلمان بود که می شد آنها را از طریق تلفظ برخی لغات شناسایی کرد .

باکس دانلود :

نام کتاب

سفر به دیگر سو

دانلود کنید