پیش بارگذار اجومال

شوهر مدرسه ای

نویسنده :

جووانی گوارسکی

مترجم :

جمشید ارجمند
رایگان

رایگان

توضیحات کوتاه :

بالاخره یک نفر پیدا شد که به آقای “سافو مادلیس” بگوید: از دو حال خارج نیست، یا در انتخاب اسم اشتباه کرده یا در جنسیت. از جوابی که حضرت والا سافو مادلیس به این یک نفر داد، بی خبریم اما این را می دانیم که او عاقبت در جستجوی خود به دنبال دختری از خاندانی اشرافی به نتیجه رسید و “لئونیداس فولار” را پیدا کرد و با او ازدواج کرد و به این ترتیب تا حدودی توازن برقرار شد…

باکس دانلود :

نام کتاب

شوهر مدرسه ای

دانلود کنید