پیش بارگذار اجومال

مزاج شناسی

دسته بندی :

در ایران بقراط حکیم بود که توانست طب را از این شکل خرافاتی و معبدی بیرون می آورد .​

برگزار شده

38,000 تومان

ثبت نام :

تاریخچه طب سنتی

طب سنتی ، روشی با قدمت 5 هزار ساله که ریشه ان از کشورهای آسیایی می باشد .

مهمترین کشور در این زمینه چین است.

در ایران بقراط حکیم بود که توانست طب را از این شکل خرافاتی و معبدی بیرون می آورد .

تعریف مزاج

همانطوریکه افراد بشر از حیث شکل ، اندام ، قد، وزن ، و بالاخره صورت ظاهرى تفاوت دارند از حیث حالت وضعیت بدنى نیز مختلف اند و این اختلاف به علت موادى است که بدن آنها را مى سازد، ورود روزانه اجزاء و مواد مختلف به بدن باعث به وجود آمدن مزاج مى شود لذا مزاج ممزوجى ترکیبى از ترکیبات مختلف است.

انواع مزاج
  • مزاج گرم و خشک یا صفراوی.
  • مزاج گرم و تر یا دموی.
  • مزاج سرد و خشک یا سوداوی.
  • مزاج سرد و تر یا بلغمی.
مزاج فصلی
  • بهار، گرم و تر است. در این فصل غلبه مزاج خونی زیاد روی می‌دهد. تغییرات کیفی خون در این فصل ظهوری کامل دارد.
  • تابستان، گرم و خشک است و هم مزاج صفراء است. از علایم این مزاج، تشنگی است.
  • پاییز، سرد و خشک است و به مزاج سوداء نزدیک است. خشکی پوست از علایم این فصل است.
  • زمستان، سرد و تر بوده و غلبه بلغم در این فصل زیاد بروز می‌کند. کندی هضم و بیماری سرماخوردگی بیشتر در این فصل دیده می‌شود.
مزاج سن

هر سنی برای خود یک مزاجی دارد از تولد تا 15 سالگی مزاج فرد گرم و تر است و از 15 تا 35 سالگی مزاج گرم و خشک، و از 35 تا 60 سالگی مزاج سرد و خشک، و از 60 سال به بالا مزاج سن سرد و تر است.

این دوره برگزار شده است.
02:00
مقدماتی
13 مرداد
عموم مردم

مدرس :

دکتر شیر مردی

رزومه مدرس :

مدیرکل بهزیستی استان چ.ب۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰
رئیس بیمارستان غیاثی تهران ۱۳۹۳ ت ۱۳۹۴
مطب داری از سال ۱۳۹۵ تا کنون شهرکرد
۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰ دانشجوی پزشکی