پیش بارگذار اجومال

پیشگیری از حرکات پر خطر

برگزار شده

تماس بگیرید

ثبت نام :

گزارش روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی،سومین کارگاه پیشگیری ازحرکات پر خطر تحت نظارت موسسه ورزشکاران گمنام در روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه با همکاری سبک مولتی کامبت فدراسیون ورزش­های رزمی و سرای محله قلهک ، با حضور 40 نفر از علاقه مندان برگزار گردید.
در این کارگاه که به صورت علمی و عملی برگزار گردید موضوعات مختلفی از جمله نقش ارتباطات در شکل دهی به رفتارهای پر خطر ، نقش مدیریت در نبرد و مبارزه با جرائم خشن و نقش دفاع شخصی در پیشگیری از حرکات پر خطر توسط اساتید هیات علمی بنیاد آقایان نصرالهی ، محمد ولی و استاد ترابی به حاضرین آموزش داده شد که خلاصه ای از سر فصلهای دروس ارائه شده به شرح زیر می باشد:
نقش ارتباطات در شکل دهی به رفتارهای پر خطر:
· تعریف ارتباط
· عوامل موثر در شکل گیری یک ارتباط مثبت و موثر
· بایدها و نبایدهای یک ارتباط
· نقش عوامل محیطی در ارتباط
نقش مدیریت در نبرد و مبارزه با جرائم خشن:
· تعریف مدیریت
· اصول مدریت
· نقش استرس در پیشگیری از حرکات پر خطر
· راههای مدیریت بر استرس
نقش دفاع شخصی در پیشگیری از حرکات پر خطر:
· آموزش چند تکنیک دفاع شخصی به صورت عملی
· آموزش خلع سلاح سرد به صورت عملی
در پایان به شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی معتبر اهدا گردید و نفرات منتخب و علاقه مند جهت حضور در کارگاه بعدی معرفی خواهند شد.
سازمان ها ، ارگانها ، شرکتها و همچنین اشخاص می توانند جهت حضور و آموزش در این کارگاه و اطلاع از تاریخ برگزاری کارگاههای جدید با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایند.​
28 اردیبهشت 1393

مدرس :

استاد حسنی

رزومه مدرس :