پیش بارگذار اجومال

چرخ زمان

نویسنده :

کارلوس کاستاندا

مترجم :

مهران کندری
رایگان

رایگان

توضیحات کوتاه :

این مجموعه شامل نقل قول‌هایی است درباره ((شمنان)) مکزیک که نگارنده براساس 8کتاب قبلی خود آن را نوشته است.
این آثار عبارت‌اند از :((افسانه‌های قدرت)) .((دومین حلقه قدرت))، ((هدیه عقاب))، ((آتش درون))، ((قدرت سکوت))، ((آموزش‌های دون خوان))، ((حقیقتی دیگر))، و ((سفر به دیگر سو)) .
در این مجموعه افکار ((شمنان)) مکزیک درباره ((زندگی))، ((مرگ))، و ((زمان)) بیان شده است .
براساس اعتقاد آن‌ها زمان همچون تونلی بی‌نهایت طویل و عریض با شیارهای انعکاس است .
شمن‌ها معتقدند با خیره‌شدن به آن شیارها می‌توانند چرخ زمان را بگردانند و به هر آنچه آرزو دارند دست یابند.
اعتقاد آن‌ها زمان همچون تونلی بی‌نهایت طویل و عریض با شیارهای انعکاس است .
شمن‌ها معتقدند با خیره‌شدن به آن شیارها می‌توانند چرخ زمان را بگردانند و به هر آنچه آرزو دارند دست یابند.​

باکس دانلود :

نام کتاب

چرخ زمان

دانلود کنید