پیش بارگذار اجومال

کارگاه دفاع شخصی ویژه بانوان

دسته بندی :
برگزار شده

تماس بگیرید

ثبت نام :

هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی بانوان با تکنیک های دفاع شخصی در جهت دفاع از خود در شرایط پر خطراست این کارگاه  با همکاری سبک  مولتی کامبت فدراسیون ورزش های رزمی و با تدریس استاد حسنی برگزار شد .

مدرس :

رزومه مدرس :