پیش بارگذار اجومال

کودک عصبانی! (راهکار های اموزش کنترل خشم به کودک)

بهترین فروش

50,000 تومان

ثبت نام :

مثال : 09366000000 با کیبورد انگلیسی وارد کنید

خشم، پاسخی است که به دنبال احساسات ناخوشایند میاید. و واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بد رفتاری استتمامی پدر و مادر‌ها با عصبانیت ناگهانی بچه‌ها آشنا هستند. وقتی کودک خردسال شما پا بر زمین می‌کوبد،جیغ و داد میکند، دستش را می‌کشد، خودش را روی زمین پهن می‌کند و هرچه دم دستش بیاید را پرت می‌کند.در این رفتار‌ها فارغ از موضوع آن، با فوران آتش فشانی از خشم روبرو می‌شویم که ممکن است حتی ما را وحشت زده کند یا پس از تکرار به صورت عادتی ناپسند تثبیت شودکودکان اغلب فاقد مهارت‌های زبانی کامل و لازم برای گفتگو در خصوص مسائلی هستند که از نظرشان مهم هستند..

و مانند افراد بالغ هنوز به چهارچوب‌های ذهنی توسعه یافته از نحوه عملکرد اجزای مهم در زندگی مجهز نیستند و دید درستی نسبت به سطح انتظارات خود از اطرافیان ندارند.

می‌توان نتیجه گرفت که خشم در کودکان معمولا ترکیبی از دو احساس عصبانیت و ناراحتی است..

 

عناوین تدریس

چجوری اموزش بدم خشمش رو کنترل کنه؟ (اموزش مهارتهای کنترل خشم)

فرزندم بچه های دیگه رو میزنه، چیکار کنم؟

اموزش بازی هایی برای کنترل خشم کودک

 

اهداف تدریس

همانطور که در عناوین تدریس ذکر شده ، خشم کودک نمود های رفتاری مختلفی دارد،  هدف  شرکت در این دوره، شناسایی خشم، شناختن عواملی که خشم کودک را برمی انگیزد و راهکارهایی برای کنترل ان است.

متاسفانه اکثریت والدین به اشتباه کلمه تربیت را با واژه تنبیه و به ویژه تنبیه بدنی اشتباه می گیرند. و در برابر کوچک ترین اشتباه کودک و نوجوان خود بزرگ ترین تنبیه را برای او در نظر می گیرند. بنابراین همین خشونت در مقابل خشونت می تواند موجب خشونت مضاعف شود و حس انتقام جویی و کینه را در فرزند ما ایجاد کند.برای فرو نشاندن خشم نیاز به یک سلسله اقدامات منطقی است که بتوان رفتار پرخاشگرانه را اصلاح کرد.​

1:30
متوسط
بعد از به حد نصاب رسیدن دوره
والدین، روانشناسان، مربیان مهدکودک

مدرس :

هانیه جعفری

رزومه مدرس :

روانشناس کودک و نوجوان
مشاوره فردی
مدرس کارگاه های روانشناسی