پیش بارگذار اجومال

توانمندی های من

دسته بندی :

با گذراندن این دوره یک سری مهارت های لازم در مورد آشنایی با توانایی های خود و چگونگی به کارگیری آن در شرایط و موقعیت های مختلف در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

20,000 تومان

ثبت نام :

مثال : 09366000000 با کیبورد انگلیسی وارد کنید
قیمت:

 

توضیحات دوره :

با گذراندن این دوره یک سری مهارت های لازم در مورد آشنایی با توانایی های خود و چگونگی به کارگیری آن در شرایط و موقعیت های مختلف در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

01:30
مقدماتی
بعد به حد نصاب رسیدن وبینار اعلام خواهد شد
عموم مردم

مدرس :

دکتر محمدرضا بهتاش

رزومه مدرس :

درمانگر
دکتری فلسفه
مدرس وبینارهای روان شناسی و فلسفی