پیش بارگذار اجومال

پیش شرط های ازدواج موفق

دسته بندی :

این دوره یک سری باید و نباید هایی در مورد ازدواج موفق و انتخاب درست شریک زندگی ارائه میدهد.​

20,000 تومان

ثبت نام :

مثال : 09366000000 با کیبورد انگلیسی وارد کنید
قیمت:

بعد از پرداخت موفق رسید آن را ذخیره کنید

توضیحات دوره :

این دوره یک سری باید و نباید هایی در مورد ازدواج موفق و انتخاب درست شریک زندگی ارائه میدهد.

01:00
مقدماتی
17 / 06 / 1400
عموم مردم

مدرس :

دکتر نیلوفر صدری

رزومه مدرس :

خانواده درمانگر
موسس کلینیک یاس نیلی
دکتری روان شناسی تربیتی