مدرس پیش آموز شوید

مدرسان برتر به هزاران مهارت آموز در پیش آموز آموزش می‌دهند.

تیم پشتیبانی مربیان ما در اینجا برای کمک به شما در جهت ایجاد نیازهای دوره است.
از مرکز آموزش ما ، یک مرکز منابع برای کمک به شما در روند کار استفاده کنید.
شماره تماس پشتیبانی : (22208357-021)
رشد و پیشرفت
پتانسیل خود را کشف کنید

درآمد کسب کنید

هر بار که مهارت آموز دوره شما را خریداری می‌کند، درآمد کسب کنید.

به دانشجویان القا کنید

با به اشتراک گذاشتن دانش خود ، به افراد در یادگیری مهارت های جدید ، پیشرفت شغلی و کشف سرگرمی های خود کمک کنید.

به جمع ما بپیوند

از جامعه مدرسان فعال ما استفاده کنید تا در روند ایجاد دوره به شما کمک کند.

به ما بپیوندید
چگونه استاد شویم

مرحله اول

فرم اولیه به دقت تکمیل نمایید. 

مرحله دوم

بعد از ثبت نام اولیه و ثبت درخواست خودکار شما برای استاد شدن، با شما تماس خواهیم گرفت تا ادامه فرایند به صورت سریع و دقیق انجام شود.