در حال نمایش 9 نتیجه

ظرفیت تمام شد!
کارگاه سطح 1 پیلاتس اسفند ماه
سمینار اول شیوه‌های تجویز برنامه تمرین
سمینار دوم سیستم‌های تمرین پیشرفته
سمینار سوم آخرین دستاوردهای چربی‌سوزی و کاهش وزن
ظرفیت تمام شد!
مربیگری پیلاتس درجه 3 (با همکاری فدراسیون آمادگی جسمانی)
ظرفیت تمام شد!
کارگاه سطح 2 پیلاتس دی ماه
ظرفیت تمام شد!
کارگاه سطح 1 پیلاتس
ظرفیت تمام شد!
مربیگری آمادگی جسمانی سطح درجه 3
ظرفیت تمام شد!
کارگاه سطح 2 پیلاتس (با همکاری فدراسیون آمادگی جسمانی)