درباره من

دکتر حمید علیزاده

پژوهشگر، تحقیق  و توسعه، استاد دانشگاه

کارشناسی ارشد  مدیریت اجرایی  _ گرایش: استراتژیک

دکتری  مدیریت بازرگانی _ گرایش: بازاریابی

طرح های تحقیقاتی:

شناسایی و بررسی وب سایت‎‌ها، پایگاه‌ها و بانک های اطلاعاتی، نشریات علمی، ناشران، مراکز پژوهشی، پژوهشکده ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی معتبر بین المللی در حوزة بیمه – 1395

کارفرما / درخواست کننده : پژوهشکده بیمه

برند سازی پایدار شهری کیش – 1400

کارفرما / درخواست کننده : سازمان منطقه آزاد

سند استراتژیک گمرک جمهوری اسلامی 1404

کارفرما / درخواست کننده : گمرک جمهوری اسلامی

دوره‌های من