درباره من

متخصص تعلیم و تربیت، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
عضو انجمن روان شناسی آمریکا
عضو انجمن روان شناسی ایران
عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
عضو انجمن قلم و نویسندگان ایران
عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان کشور
عضو حلقه صالحین بسیج اساتید

دوره‌های من

دکتر زهرا قنبرپور

متخصص تعلیم و تربیت، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
عضو انجمن روان شناسی آمریکا
عضو انجمن روان شناسی ایران
عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
عضو انجمن قلم و نویسندگان ایران
عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان کشور
عضو حلقه صالحین بسیج اساتید

جوایز جشنواره‌ها

  • دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برتر در جشنواره شبکه پژوهشگران ایرانی . زمستان 1396
  • دریافت لوح تقدیر تالیفات برتر علوم انسانی در جشنواره عالمه جعفری .زمستان 1397

مرگ شناسی و آثار تربیتی آن از دیدگاه موالنا (کتاب برگزیده جشنواره)

  • دریافت لوح تقدیر تالیفات برتر علوم انسانی در جشنواره ویژه خیام .تابستان 1399

 تعلیم و تربیت کودکان سوگوار(کتاب برگزیده جشنواره)

  • دریافت لوح تقدیر تالیفات برتر دانشگاه آزاد اسالمی در هفته پژوهش .دی ماه 1400

 تعلیم و تربیت کودکان سوگوار